باز اکنون > تست آنلاین > تست افسردگی آنلاین | بک (BDI)

آرون تمکین بک (به انگلیسی: Aaron Temkin Beck)

باز اکنون

آرون تمکین بک (به انگلیسی: Aaron Temkin Beck)
(زاده ۱۸ ژوئیه ۱۹۲۱) یک روانپزشک آمریکایی و پروفسور بازنشسته گروه روانپزشکی در دانشگاه پنسیلوانیا است. بسیاری از مردم وی را برای شناخت درمانی می‌شناسند. تئوری وی به‌طور گسترده برای درمان بیماری اختلال افسردگی اساسی به انگلیسی (major depression disorder) به کار برده می‌شود. بک، هم‎چنین یک تست روان‌شناسی را طراحی کرده‎است که در آن فرد آزمایش شونده، پرسشنامه‎ای را پر کرده و نتیجه آن را (Self-report inventory) می‎تواند بدون نیاز به کمک پرسشگر مورد بررسی قرار دهد. آزمون تصور از خود بک (BSCT)پرسشنامه افسردگی بک (BDI)و پرسشنامه اضطراب بک (BAI) از جمله پرسشنامه‌هایی است که اعتبار و روایی بالایی دارند. آرون بک در پراویدنس رود آیلند ایالات متحده امریکا زاده شد. او فرزند آخر خانواده بود. دختر وی جودیث اس. بک نیز یک پژوهشگر در رشته شناخت درمانی می‌باشد.{۱}

آزمون افسردگی بک چیست؟(Beck Depression Inventory)

آزمون ۱۶ عاملی کتل یک پرسشنامه با قابلیت نمره گذاری عینی استاین آزمون بر مبنای پژوهش های بنیادی در روانشناسی برای ارزیابی شخصیت در یک زمان کوتاه - فراهم شده است. پرسشنامه کتل به زبان های زیادی ترجمه شده  و مطالعات زیادی بر اعتبار این آزمون تاکید داشته اند. آزمون ۱۶ عاملی کتل کاربردهای بسیاری  دارد. بنابراین بسته به اینکه به چه منظور انجام میگیرد میتوان آن را  تفسیر کرد. برخی بر روی موضوعاتی مانند انتخاب شغل ، توسعه کار تیمی و پتانسیل رهبری متمرکز می شوند. در حالی که برخی دیگر از گزارشات تفسیری  در حوزه های بالینی و درمان کمک میگیرند.آزمون ۱۶ عاملی کتل  از سؤالات چند گزینه ای تشکیل شده است که در آن پاسخ دهنده باید یکی از سه گزینه  را انتخاب کند.سپس صفات شخصیتی توسط یک طیف نمایش داده می شود. {۱}

تحلیل نتایج آزمون افسردگی بک چگونه است؟ (Beck Depression Inventory)

باز اکنون

روایی و اعتبار آزمون افسردگی (Beck Depression Inventory)

برزگر (۱۳۷۵) جهت بررسی اعتبار آزمون از روش آزمون-آزمون مجدد با فاصله زمانی کم، روش آزمون-آزمون با فاصله زمانی زیاد و روش همسانی درونی. نتایج این بررسی نشان داد که ضریب اعتبار برای روش آزمون-آزمون مجدد با فاصله زمانی کم برابر با ۰/۶۵، با روش آزمون-آزمون مجدد فاصله زمانی زیاد ۰/۵۲ و همسانی درونی برابر با ۰/۵۴ به دست آمد.{۱}

نمونه تفسیر آزمون افسردگی بک (Beck Depression Inventory)

باز اکنون
ژ 1-150

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون۳ پرسشنامه خودسنجی استاندارد شده است. دامنه گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت را می سنجد.

ژ 1-148

آزمون اضطراب بک BAI

آزمون های سلامت روان

آزمون اضطراب بک یک پرسشنامه خودگزارشی است این پرسشنامه به طور اختصاصی علائم اضطراب را بالینی را در افراد میسنجد

ژ 1-147

آزمون ۱۶ عاملی کتلCATTEL ۱۶PF

آزمون های شخصیت

آزمون ۱۶ عاملی کتل توسط ریموند برنارد کتل تهیه شده است. این آزمون ۱۶ عامل شخصیتی را در شما ارزیابی میکند.

ژ 1-149

یکی از مقیاس های رایج برای ارزیابی عزت نفس پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت است .در این پرسشنامه مواد به دو گروه تقسیم بندی شده اند .

ژ 1-153

آزمون خشم اسپیلبرگر

آزمون های شخصیت

این آزمون شامل سه بخش و ۵۷ عبارت، است که بخش نخست، حالت خشم؛ بخش دوم، صفت خشم و بخش سوم، شیوه های بیان و کنترل خشم را می سنجد.

ژ 1-152

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که فرم ۴۷ سؤالی آن توسط اولسون(۱۹۹۸)، تهیه شد شامل ۱۲ مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی .....

ژ 1-162

آزمون افسردگی بک BDI

سلامت روانی

از بین تست ها و پرسشنامه هایی که برای سنجش افسردگی تهیه شده است پرسشنامه افسردگی بک از جمله مناسب ترین ابزرار برای انعکاس حالات افسردگی است.

ژ 1-163

mmpi یکی از معتبرترین آزمون‌های روان شناسی است که در مراکز درمانی و کلینیک‌های روانشناسی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ه متخصص روانشناسی بالینی و روانسنجی از روی آن سلامت روانی یا ویژگی‌های شخصیتی فرد را تشخیص می‌دهد.

ژ 1-151

آزمون اضطراب کتل

آزمون های سلامت روان

این آزمون برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد تا روانشناسان بتوانند سطح و میزان اضطراب فرد را سنجیده و متناسب با آن راهکارهای مناسب را به آن ها ارائه نمایند.

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
برای ورود به آزمون بر روی دکمه « شروع آزمون » کلیک کنید. شروع آزمون