باز اکنون > اختلالات

مجموعه اختلالات

اختلال شخصیت اجتنابی

اختلال شخصیت اجتنابی

افراد مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی از انتقاد از عدم تایید و عدم پذیرش می ترسند و همیشه فکر می کنم که دیگران می خواهند از آنها ایراد بگیرند

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

رفتار افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی خارج از استانداردهای اجتماعی رفتار - اخلاق و وجدان است و با رفتار جنایی در بزرگسالی ارتباط مستقیم دارد

اختلال شخصیت اسکیزو تایپال

اختلال شخصیت اسکیزو تایپال

افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال رفتار و افکار نامتعارف عجیب غریب دور از ذهن و غیر طبیعی نشان می‌دهند و روابط میان فردی بسیار ضعیفی دارند.

اختلال شخصیت اسکیزوئید

اختلال شخصیت اسکیزوئید

مبتلایان به اختلال شخصیت اسکیزوئید افراد منزوی هستند که باعث هیچ کسی رابطه ندارند یا روابط آنها بسیار محدود است و آنها هیجانات عادی نشان نمی‌دهند

اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی

افراد مبتلا به اختلال شخصیت هیستریونیک بسیار هیجانی هستند و دائم می خواهند که مرکز توجه واقع شوند

اختلال شخصیت خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته

افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته توانایی خود را بیش از آنچه که هست تخمین می زنند موفقیت های خودشان رو خیلی بزرگتر از آنچه که هست میدانند

اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی از طرد شدن به شدت می ترسند این حالت باعث می‌شود که از همان اولین جلسه آشنایی با دیگران محکم به آن‌ها بچسبند

آنورکسیا نروزا

آنورکسیا نروزا

گرسنگی دادن به خود و مقاومت در برابر داشتن وزن عادی و حداقل مشخصه اصلی است.

بینج ایتینگ

بینج ایتینگ

در این اختلال دوره های تکراری بینج ایتینگ وجود دارد اما بر خلاف بولیمیا ، رفتارهای جبرانی (تصفیه ، ورزش یا روزه گرفتن) وجود ندارد .

بولیمیا نروزا

بولیمیا نروزا

اختلالی است که در آن فرد از افزایش وزن می ترسد و درباره اندام خود تصورات غیر واقعی دارد .

اختلال پایکا

اختلال پایکا

پایکا برای افرادی به کار می رود که نوع خاصی از اختلالات خورد و خوراک را دارند که مشخصه اصلی آن خوردن مواد غیر غذایی است.