باز اکنون > روان مقاله

کاهش وزن با تمرکز بر دو شبکه مغزی

چه کسانی دربرابر کاهش وزن بهتر عمل میکنند؟

کسانی که مغزشان مقاومت بیشترو بهتری در برابر وسوسه دارد و به طور خودکار به دنبال غذا نیست، در کاهش وزن بهتر هستند. دانشمندان علوم اعصاب نشان داده اند که دو شبکه مغزی در کاهش وزن موفق بسیار تاثیرگذار هستند. 


نقش شبکه های مغزی FN۱ و FN۲ در کاهش وزن

فعالیت در یک شبکه از مناطق مغز - به نام "FN۱" - با مهارت های حسی و حرکتی مرتبط است. این نواحی از مغز هستند که انگیزه ناخودآگاه افراد برای جستجوی غذا را کنترل می کنند. برخی افراد به طور خودکار به دنبال غذا هستند، حتی بدون اینکه آگاهانه از آن آگاه باشند. شبکه دوم به نام "FN۲" بر توجه و عملکرد اجرایی تأثیر می گذارد. این نواحی مغز در نحوه مقاومت افراد در برابر وسوسه خوردن نقش دارند. افرادی که مقاومت در برابر وسوسه ها برایشان سخت تر است، به طور طبیعی در کاهش وزن با مشکل بیشتری مواجه می شوند. در مقابل، محققان دریافتند کسانی که مغزشان در مقاومت در برابر وسوسه بهتر است و به طور خودکار به دنبال غذا نیست، در کاهش وزن بهتر هستند.
پروفسور جاناتان بوردت، نویسنده اول این مطالعه گفت: "«این یافته‌ها نشان می‌دهد که ویژگی‌های شبکه مغز افرادی که در کاهش وزن کمتر موفق بودند با افرادی که موفق‌تر بودند متفاوت بود. برخی از افراد سوگیری حسی-حرکتی ناخودآگاه قوی تری برای دنبال کردن غذا دارند، در حالی که به نظر می رسد برخی دیگر تمایل کمتری دارند. در جامعه‌ای با فراوانی غذا و نشانه‌های غذا در همه جا، این اطلاعات می‌تواند به توضیح اینکه چرا برخی از افراد در برداشتن وزن اضافی و حفظ آن چنین مشکلی دارند، کمک کند. »"


پیامدهای درمان کاهش وزن

یافته ها نشان می دهد که برای کاهش وزن افراد، باید اهمیت انگیزه های ناخودآگاه را درک کنند. متأسفانه، افراد به طور مداوم تأثیر فرآیندهای ناخودآگاه مانند عادات را بر رفتار خود دست کم می گیرند. ذهن آگاهی یکی از راه‌های آگاهی بیشتر نسبت به رفتارهایی است که ناخودآگاه درما ایجاد می‌شوند. مطمئناً ذهن آگاهی به طور مداوم میل به غذا، سیگار و الکل را کاهش می دهد. با گذشت زمان، افرادی که تمرکز حواس را تمرین می کنند، مقاومت بیشتری در مورد عمل به خواسته های خود پبدا می کنند. ذهن آگاهی به ذهن کمک می کند تا هوس ها و امیال خود را بشناسد و به آنها اجازه می دهد تا از آگاهی خارج شوند. علاوه بر این، وزن کردن خود، افراد را تشویق می کند تا از وزن خود آگاه شوند و آنها را به فکر کردن در مورد آنچه می خورند تشویق می کند. آگاهی به احتمال زیاد انگیزه تغییر را ایجاد می کند.


باز اکنون


باز اکنون


باز اکنونباز اکنون


باز اکنون

نیاز به کمک دارید؟ دیگر تنها نیستید


باز اکنونباز اکنون


باز اکنون

مشاوره آنلاین

ما در کنار شما هستیم

از ما بپرسید

پاسخ گوی شما هستیم

آزمون آنلاین

خود را بهتر بشناسید

نظرات و پیشنهادات شما