باز اکنون > روان مقاله > مشاوره آنلاین و بررسی تجربه مراجعین

مشاوره آنلاین l بررسی تجربه مراجعین

این روز ها هر شخصی، کودک ، نوجوان ، جوان و همچنین سالمندان به یک مشاور با تجربه برای داشتن یک زندگی بهتر نیاز دارند. روانشناسان بسیاری درسطح جهان مشغول به خدمت رسانی در این حیطه هستند که با توسعه فضای مجازی، خدمات آنها نیز دستخوش تغییراتی شده است. در این راستا مشاوره انلاین نظرات مثبت و منفی بسیاری را جلب کرده است. وب سایت های مشاوره درطول سالهای اخیر به صورت جهانی امکانات زیادی را از طریق مشاوره انلاین در اختیار مراجعه کنندگان قرار داده اند در این مقاله سعی داریم به بررسی این روش نوین مشاوره بپردازیم. در این مطالعه کیفی تجربیات ۵ شرکت کننده ای که در جلسات مشاوره آنلاین که از طریق گفتگو ( چت) صورت گرفته ، بیان شده است. در جلساتی که شرکت کنندگان تجربه کردند در مورد موانع فناوری و راه ارتباط با مشاوران خود ، تعامل بدون بازخورد دیداری یا کلامی، دریافت مشاوره در یک فضای شخصی و جریان و سرعت پیشرفت جلسات صحبت کردند. در این مقاله توصیه هایی برای انجام مشاوره آنلاین از جمله بررسی محدودیت ها و مزایای این نوع مکالمه درمانی آورده شده است. زمانی که مراجعه کنندگان شرایط درمانی موجود در مشاوره های آنلاین را درک نکنند، مشاوران نمیتوانند در ارایه خدمات، تسهیل و ایجاد تغییرات تاثیر گذار باشند. با ایجاد بستر مشاوره ی آنلاین و خدمات مرتبط به عنوان یک رسانه درمانی خلاق و نوآور، مشاوران به فکر گسترش شرایط زمانی در یک محیط آنلاین هستند. با توجه به دسترس بودن فضای مجازی به عنوان فضایی برای مشاوره آنلاین، مشاوران زیادی برای ارائه ی خدمات بطور همگام و نا همگام درسطح جهان فعالیت میکنند. در این مقاله تجارب شرکت کنندگان در یک مشاوره آنلاین گفتگو محور را بررسی کرده ایم. در این مطالعه که با شرایطی همگام اتفاق می افتد، یعنی مراجعه کننده گفتگو را آغاز کرده و مشاوران بطور همزمان با وی حرف میزنند، ذهنیت شرکت کنندگان نسبت به این فضای مشاوره نشان داده میشود.


باز اکنون

اینترنت l رسانه ای بالینی برای مشاوره انلاین

پژوهش های زیادی در حال رشد و وارد شدن به فضای اینترنت هستند. محیطی مناسب برای پرداختن به موضوعات مختلف بالینی که توسط تحقیقات اثبات شده است. این تحقیقات نشان میدهند که اینترنت فضایی است که میتوان در آن پیوستگی کاری را گسترش داد. این در حالیست که کاربران به مشاوره آنلاین واکنش خوبی نشان میدهند ولی درصد رضایت در مشاوره های حضوری بیشتر بوده است. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که ارزش ارتباطات غیرکلامی با امکان ناشناس بودن کاربران کاهش می یابد. تحقیقات آتی به بررسی مولفه های تاثیر گذار بر پیوستگی جمعیت های ناهمگون می پیماید. اینترنت آرام آرام به فضایی با دسترسی بالا، محیطی آرام و رسانه ای برای رسیدگی به مشکلات و نگرانی های جسمی و روحی تبدیل میشود و نتیجه ی آن ایجاد محیطی درمانی و امن برای زنانی است که با اختلالات غذایی درگیر هستند. این محیط نه تنها شدت و دفعات سردرد های مزمن را کاهش میدهد بلکه آرامش را به افرادی که از بی خوابی رنج میبرند باز میگرداند. بخشی از این نتایج میتواند به جنبه ی درمانی نوشته ها و متونی که در مورد احساسات نوشته شده است باز گردند. مجموعه ی تحقیقات مستمری نشان میدهد که نوشتن در زمان های پریشانی جسمی و اجتماعی راهی حیاتی برای بهبود عاطفی مراجعه کنندگان فراهم میکند. بر این اساس تحقیقات رابطه ی کمی میان یک نوشته ی عاطفی و افزایش سلامتی جسمی را تاثیر گذار میدانند. با توجه به اینکه مشاوره آنلاین توسط روانشناسان خبره نوعی تعامل با نوشتار درمانی است، اقدامات انجام شده در این محیط مجازی میتواند منجر به ترکیب قدرت کلمات نوشتاری با گفتگو های درمانی با مراجعه کنندگان شود. بطور خلاصه، مطالعات نشان میدهند که مشاوره آنلاین در اصفهان ، به ویژه زمانی که با رویکرد های شناختی همراه باشد، میتواند با انواع ارایه های بالینی استفاده شود. این مقاله بر اساس دیدگاه مراجعه کنندگان با تجربه ی چت مشاوره رایگان نوشته شده است. بسیاری از مطالعات با بررسی نوع نوشتار آنها مشخص میشود که از روش های موقت مصاحبه با مراجعه کنندگان و جمع آوری اطلاعات از آننها استفاده کرده اند. ولی این مطالعه با بررسی و مستند سازی روند مشاوره آنلاین و درگیر کردن تجربه ی مستقیم کاربران پدید آمده است. این نوع جمع اوری داده به محققان و همچنین مراجعه کنندگان این فرصت را میدهد تا واکنش های به مشاوره آنلاین را به طور عمیق پردازش ، درک و مستند کنند ، همانطور که به طور طبیعی اتفاق می افتد. .


متدولوژی مشاوره روانشناسی l آنلاین

دانشجویان دوره ابتدایی آموزش مشاوره به عنوان مراجعه کنندگان و مشاورانی که در دوره کارآموزی پیشرفته مشاوره ثبت نام کرده بودند، مشاوران ما در این مطالعه هستند. پرسشی که از طرف مرکز تحقیقاتی از شرکت کنندگان پرسیده شد این بود که « تجربه دریافت مشاوره آنلاین از دیدگاه آنها چطور بوده؟ » آز آن جا که تجربه افراد مختلف در مورد یک تجربه مشترک بررسی شد، این تحقیق به سمت یک پدیده شناسی توصیفی شکل گرفته هدایت میشود. هدف این تحقیق تبدیل روایت های شرکت کنندگان به موضوعاتی بود که جوهره ی تجربه ی آنها را نشان میداد. سر انجام، ما دستورالعمل های تهیه نسخه های خطی مربوط به مشاوره را که توسط Choudhuri ، Glauser و Peregoy (۲۰۰۴) تشریح شده است ، دنبال کردیم. نسخه های خطی کیفی شرح مختصری از سابقه ی نظریه و تحقیقات، روش های جمع آوری اطلاعات، تنظیم تحقیقات، روند کدگذاری داده ها و چگونگی شرح داده ها از تفاسیر و نتایج مطالعه را به ما میدهند.


باز اکنون
باز اکنون

شرکت کنندگان و تنظیمات در چت مشاوره انلاین

هفت دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مشاوره (جدول ۱) که در مقدمه کلاس مشاوره آنلاین در یک دانشگاه بزرگ ثبت نام کردند ، در این مطالعه شرکت کرده اند. این افراد برای دریافت مشاوره آنلاین حمایتی برای یک دوره واحد درسی اختیاری داوطلب شدند و پس از یک ارائه ۱۵ دقیقه ای در مورد پروژه آنها را برای مطالعه جذب کردیم . دانشجویان علاقه مند یک فرم بررسی را برای مشارکت در تحقیق تأیید کردند. در این تحقیق ما به عنوان مشاور به کارآموزان اطلاع دادیم که تمرکز بالینی جلسات بر کشف تجربیات رشد و پیشرفت شخصی در یک محیط آنلاین است. علاوه بر این ، شرکت کنندگان را در صورت مواجه بودن با مشکلات جدی روانشناختی ، روانشناختی یا بالینی از شرکت در این مطالعه باز داشتیم ، بنابراین کسانی که در این پروژه مشاوره آنلاین دریافت میکنند مشکلات بیان شده را ندارند. سرانجام اطلاعات مربوط به ارتباط با نیرو های فعال محلی را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادیم تا در صورت نیاز به سرویس های حرفه ای در حین مطالعه از آنها کمک بگیرند.


باز اکنون

روند مشاوره آنلاین

دانشجویان آموزش مشاره دریافت سرویس آنلاین مشاوره را از دانشجویان دوره کارآموزی مشاوره از زمان ایجاد دسترسی به وب سایت کارآموزان آغاز کردند. مطالعه در صورتی شکل گرفت که مشاوران قبل از مطالعه هیچ شناختی از یکدیگر نداشتند. علاوه بر این مدیدیت مستقیمی توسط مدیران معتبر بطور جلسات هفتگی و حصوری مختص این پروژه تحقیقاتی بر روی مشاوران کارآموز شکل گرفت. ما بطور مرتب با شرکت کنندگان تماس گرفتیم و آن ها را از لحاظ های مختلف نظارت کردیم. برای وب گاه مشاوره با شرکت WebCT همکاری کردیم. این شکرت در طراحی وب سایت مشاوره آنلاین امکان ایجاد گفتگو های محرمانه نظارت شده با گذر واژه را فراهم کرده و علاوه بر آن چت آنلاین درون برنامه ای را در اختیار شرکت کنندگان قرار میدهد. با این حال از اطلاعات کاربران فقط نام آن ها در وب سرور ذخیره میشود. با ایجاد ۵ جلسه ی چت مشاوره رایگان یک ساعته با شرایط همگام، شرکت کنندگان را وارد این چالش کردیم. برای هر جلسه یک مشاور کارآموز تعیین شده بود.


جمع آوری اطلاعات l مشاوره آنلاین

 اولین فاز از جمع اوری اطلاعات ایجاد یک گروه نظارتی و ایجاد یک فرم ساختار یافته مصاحبه برای توس یک روش سیستماتیک جمع آوری اطلاعات می باشد. در فاز دوم از حمع آوری اطلاعات، نویسنده اصلی با شرکت کنندگان سه جلسه نیم ساختار یافته ۳۰ تا ۴۵ دقیقه ای برگزار میکند. این جلسات در آغاز، میان و پایین مصاحبه انجام میشوند. نویسنده به عنوان یک راهنمای مشاوره و همچنین عنصری از گروه نظارتی، مصاحبه را با اولین سوال « تجربه ی شما تا این لحظه از مشاوره آنلاین چطور بوده است؟ » شروع میکند. سوالاتی که در ادامه از آنها پرسیده میشود، شرکت کنندگان را به جستجوی نقاط قوت و ضعف مشاوره از تجربه ی ای که داشته اند تصویق میکند. همچنین باعث میشود تجربه ی جدید خود را با تجربه های پیشین از مشاوره های حضوری با هم مقایسه کنندو. علاوه بر این شرکت کنندگان از تجربیان خود در این پروژه یادداشت برداری میکنند. این مصاحبه ها ضبط میشوند و گروه نظارتی این ویدیو ها را بازنگری میکند. سر انجام یک پایگاه داده تحقیقاتی با استفاده از Access و Excel ساخته میشود.


نتایج l مشاوره آنلاین

پایگاه داده ی ایجاد شده شامل متن ها و یادداشت هایی است که در طول مصاحبات از شرکتکنندگان برگرفته شده بود. موضوعاتی که شرکت کنندگان به آنها پرداختند شامل دسته بندی های زیر میشود.
• مسائل تکنیکی
• بازتاب های روند مشاوره
• شرایط محیطی غیر کلامی
• ارتباط در محیطی با سرعت و روند پایین
• میزان راحتی در مشاوره آنلاین
• تعامل در محیطی شخصی
با توجه به تفاوت هر موضوع، شرکت کنندگان معمولا تجارب و دیدگاه های متضادی با یکدیگر داشتندکه شامل عوامل چندگانه و توضیحات غنی در مورد ارتباط آنلاین میشود. ما به شرکت کنندگان نام های مستعار اختصاص دادیم تا از هویت آنها حفاظت کنیم.


مشاوره آنلاین

ما در کنار شما هستیم

از ما بپرسید

پاسخ گوی شما هستیم

آزمون آنلاین

خود را بهتر بشناسید

نظرات و پیشنهادات شما