باز اکنون > متخصصین مشاوره

دکترای روانشناسی l هیپنو تراپیست l لایف کوچ

نام کارمند۲

متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)

نام کارمند۳

متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)

نام کارمند۴

متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)


من محمد علی ناجی نیا هستم. دکترای روانشناسی و در حال حاضر مدیریت مرکز مشا وره رایمند را بر عهده دارم. بنده از سال ۸۹ تدریس در دانشگاه های پیام نور - غیر انتفاعی و آزاد کشور رو آغاز کردم.در سال ۹۴ در حوزه پیشگیری از اسیب های اجتماعی در اداره بهزیستی کشور فعالیت داشتم و از سال ۸۸ به طور مستمر مدرس کارگاههای آموزشی روانشناسی بودم در طول سال های فعالیتم پژوهش بسیاری را در حوزه علوم انسانی انجام و مقالات بسیاری را در همایش ها سمینارها و نشریات داخلی و خارجی اراِیه دادم.در حال حاضر کتاب مدل های ارزیابی چندوجهی در ازدواج بالنده(msam) را در دست تالیف دارم . با آرزوی موفقیت

درباره من

من محمد علی ناجی نیا هستم. دکترای روانشناسی و در حال حاضر مدیریت مرکز مشا وره رایمند را بر عهده دارم. بنده از سال ۸۹ تدریس در دانشگاه های پیام نور - غیر انتفاعی و آزاد کشور رو آغاز کردم.در سال ۹۴ در حوزه پیشگیری از اسیب های اجتماعی در اداره بهزیستی کشور فعالیت داشتم و از سال ۸۸ به طور مستمر مدرس کارگاههای آموزشی روانشناسی بودم در طول سال های فعالیتم پژوهش بسیاری را در حوزه علوم انسانی انجام و مقالات بسیاری را در همایش ها سمینارها و نشریات داخلی و خارجی اراِیه دادم.در حال حاضر کتاب مدل های ارزیابی چندوجهی در ازدواج بالنده(msam) را در دست تالیف دارم . با آرزوی موفقیت

برخی از فعالیت های دکتر محمد علی ناجی نیادر صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشنر  دررابطه با وبینار ها و تالیفات دکتر ناجی نیا  بر روی  باکس مورد نظر کلیک کنید.