باز اکنون
پک طلایی l پرسش و پاسخ
۱۰ %
پک طلایی l پرسش و پاسخ

پک طلایی l پرسش و پاسخ

امکان طرح ۳ سوال در خصوص یک موضوع l امکان طرح سوال ۲ و ۳ بعد از پاسخگویی به سوال ۱ l پاسخگویی در کمتر از ۲۴ ساعت l پاسخگویی خصوصی
پک نقره ای l پرسش و پاسخ
۱۰ %
پک نقره ای l پرسش و پاسخ

پک نقره ای l پرسش و پاسخ

امکان طرح ۲ سوال در خصوص یک موضوع l پاسخگویی در کمتر از ۲۴ ساعت l پاسخ سوال شما در سایت بدون ذکر مشخصات برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد.
پک آزمون آنلاین
۱۰ %
پک آزمون آنلاین

پک آزمون آنلاین

دسترسی به ۳ آزمون شخصیت mmpi - cattel ۱۶pf - عزت نفس l امکان برگزاری جلسه توجیهی توسط روانسنج
پک 5 جلسه ای مشاوره
۱۰ %
پک 5 جلسه ای مشاوره

پک ۵ جلسه ای مشاوره

شامل ۵ جلسه مشاوره l آزمون آنلاین l امکان طرح ۲ سوال از جانب مخاطب با پاسخگویی سریع
پک 10 جلسه ای مشاوره
۱۰ %
پک 10 جلسه ای مشاوره
۱۰ جلسه مشاوره l آزمون آنلاین l امکان طرح ۳ سوال از جانب مخاطب با پاسخگویی سریع