باز اکنون > تست آنلاین

تست روانشناسی l آنلاین

آزمون چندمحوری بالینی میلون۳ MCMI-III

آزمون چندمحوری بالینی میلون۳ MCMI-III

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون۳ پرسشنامه خودسنجی استاندارد شده است. دامنه گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت را می سنجد.

آزمون اضطراب بک BAI

آزمون اضطراب بک BAI

آزمون اضطراب بک یک پرسشنامه خودگزارشی است این پرسشنامه به طور اختصاصی علائم اضطراب را بالینی را در افراد میسنجد

آزمون ۱۶ عاملی کتلCATTEL ۱۶PF

آزمون ۱۶ عاملی کتلCATTEL ۱۶PF

آزمون ۱۶ عاملی کتل توسط ریموند برنارد کتل تهیه شده است. این آزمون ۱۶ عامل شخصیتی را در شما ارزیابی میکند.

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت SEI

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت SEI

یکی از مقیاس های رایج برای ارزیابی عزت نفس پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت است .در این پرسشنامه مواد به دو گروه تقسیم بندی شده اند .

آزمون خشم اسپیلبرگر

آزمون خشم اسپیلبرگر

این آزمون شامل سه بخش و ۵۷ عبارت، است که بخش نخست، حالت خشم؛ بخش دوم، صفت خشم و بخش سوم، شیوه های بیان و کنترل خشم را می سنجد.

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ENRICH

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ که فرم ۴۷ سؤالی آن توسط اولسون(۱۹۹۸)، تهیه شد شامل ۱۲ مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی .....

آزمون افسردگی بک BDI

آزمون افسردگی بک BDI

از بین تست ها و پرسشنامه هایی که برای سنجش افسردگی تهیه شده است پرسشنامه افسردگی بک از جمله مناسب ترین ابزرار برای انعکاس حالات افسردگی است.